Varje ledamot i Advokatsamfundet och biträdande jurist vid en advokatbyrå betalar varje år en avgift till Advokatsamfundet. Här kan du läsa om avgiften och hur den används. Du hittar också information om de obligatoriska försäkringar som omfattar alla advokater och övriga byråjurister.

Advokatsamfundet arbetar också för att förhandla fram förmånliga ramavtal och frivilliga gruppförsäkringar för ledamöterna.