EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ställer exempelvis höga krav på alla som behandlar personuppgifter att se till att detta sker på ett sätt som är förenligt med förordningens bestämmelser om att bl.a. fastställa rättslig grund för respektive behandling, ändamålsbegränsning, riktighet, uppgiftsminimering, lagringsminimering och konfidentialitet.

Advokatsamfundet arbetar på olika sätt med att bistå advokater och advokatbyråer gällande GPDR, IT- och IT-säkerhetsfrågor.

Här nedanför hittar du en rad dokument som ger stöd och vägledning.