Advokaters och advokatbyråers marknadsföring regleras av marknadsföringslagen. Advokatetiken och advokatens särskilda ställning innebär dock också att advokater måste ta särskilda hänsyn i sin marknadsföring. Marknadsföring behandlas bland annat i Vägledande regler om god advokatsed (7.8).

Advokatsamfundets logotyper

Advokatsamfundets logotyper för ledamöter och tillhörande material får användas av advokater och advokatbyråer på skyltar, brevpapper, kuvert och liknande, liksom på webben och i sociala medier. Du hittar loggorna, samt instruktioner om hur de kan användas, på denna sida.

Advokatsamfundet har också tagit fram förslag på texter som kan användas för marknadsföring i sociala medier. Dessa finns på sidan med logotyper.

Marknadsföring i sociala medier

Advokater kan i sin yrkesroll använda sociala medier på många positiva sätt, exempelvis för yrkesmässigt nätverkande, för att skapa debatt i rättspolitiska frågor, för att påvisa brister i rättssystemet och för att skydda klienters intressen på olika sätt.

Sociala medier kan också vara ett sätt att kommunicera och marknadsföra den egna verksamheten (både nå nya och befintliga klienter) samt bygga sitt personliga och byråns varumärke. Sociala medier kan också vara användbara för advokater och advokatbyråer för att nå potentiella medarbetare till byrån och för att söka information som kan användas inom ramen för olika advokatuppdrag.

Men om sociala medier inte används på ett sätt som är förenligt med advokatrollen kan det få negativa konsekvenser såväl för den enskilde advokaten som för advokatkåren i stort.

För att undvika detta har Advokatsamfundet tagit fram ett policydokument för advokaters användning av sociala medier.