Observera att allt material har uppdaterats i december 2020 och att material som har laddats ner härifrån vid en tidigare tidpunkt bör uppdateras.

Advokatsamfundets ”logotyper” för ledamöter och tillhörande material får användas av advokater och advokatbyråer på skyltar, brevpapper, kuvert, visitkort och annat kontorsmaterial, samt i annonser, på webbsidor, i sociala medier etc. För nedladdning av logotyper och färdigt material att använda i sociala medier, se längre ned på sidan.

Observera att advokat är en skyddad titel och att endast ledamöter av Sveriges advokatsamfund får använda det material som tillhandahålls här.

Logotyperna måste användas i sin helhet och placeras så att det egna firmanamnet dominerar.

Mer detaljerade regler om hur materialet kan och får användas finns i

Ledamöters användning av Sveriges advokatsamfunds kännetecken – riktlinjer och exempel

Logotypen finns för ledamot respektive ledamöter, som vänsterställd och i oval form, med svensk och engelsk text, samtliga i färg (blått), svartvitt (svart) och i negativt format (vitt).

Logotyperna finns för nedladdning i två olika filformat:

EPS-filer brukar föredras av professionella tryckerier och grafiska byråer, men kan hanteras av många layout- och bildbehandlingsprogram. EPS-filer är baserade på vektorgrafik vilket gör dem skalbara på så vis att kvaliteten inte försämras om man behöver dra upp logotypen i stora format.

PNG-filer fungerar med de flesta ordbehandlings- och layoutprogram samt på webb. Observera dock att de inte går att skala upp obegränsat utan att kvaliteten försämras. För stora format bör EPS-filen användas.

För att ladda ner önskad fil, högerklicka på beteckningen (EPS eller PNG) och välj ”Spara som”.

SA_Ledamot_logo_blue.png EPS PNG Ledamot av Sveriges advokatsamfund – vänsterställd, färg
SA_Ledamot_logo_white.png EPS PNG Ledamot av Sveriges advokatsamfund – vänsterställd, negativ
SA_Ledamot_logo_black.png EPS PNG Ledamot av Sveriges advokatsamfund – vänsterställd, svartvit
SA_Ledamoter_logo_black.png EPS PNG Ledamöter av Sveriges advokatsamfund – vänsterställd, färg
SA_Ledamoter_logo_white.png EPS PNG Ledamöter av Sveriges advokatsamfund – vänsterställd, negativ
SA_Ledamoter_logo_black.png EPS PNG Ledamöter av Sveriges advokatsamfund – vänsterställd, svartvit
SBA_Member_logo_blue.png EPS PNG Member of the Swedish Bar Association – vänsterställd, färg
SBA_Member_logo_white.png EPS PNG Member of the Swedish Bar Association – vänsterställd, negativ
SBA_Member_logo_black.png EPS PNG Member of the Swedish Bar Association – vänsterställd, svartvit
SBA_Members_logo_blue.png EPS PNG Members of the Swedish Bar Association – vänsterställd, färg
SBA_Members_logo_white.png EPS PNG Members of the Swedish Bar Association – vänsterställd, negativ
SBA_Members_logo_black.png EPS PNG Members of the Swedish Bar Association – vänsterställd, svartvit
SA_oval_Ledamot_blue.png EPS PNG Ledamot av Sveriges advokatsamfund – oval, färg
SA_oval_Ledamot_white.png EPS PNG Ledamot av Sveriges advokatsamfund – oval, negativ
SA_oval_Ledamot_black.png EPS PNG Ledamot av Sveriges advokatsamfund – oval, svartvit
SA_oval_Ledamoter_blue.png EPS PNG Ledamöter av Sveriges advokatsamfund – oval, färg
SA_oval_Ledamoter_white.png EPS PNG Ledamöter av Sveriges advokatsamfund – oval, negativ
SA_oval_Ledamoter_black.png EPS PNG Ledamöter av Sveriges advokatsamfund – oval, svartvit
SBA_oval_Member_blue.png EPS PNG Member of the Swedish Bar Association – oval, färg
SBA_oval_Member_white.png EPS PNG Member of the Swedish Bar Association – oval, negativ
SBA_oval_Member_black.png EPS PNG Member of the Swedish Bar Association – oval, svartvit
SBA_oval_Members_blue.png EPS PNG Members of the Swedish Bar Association – oval, färg
SBA_oval_Members_white.png EPS PNG Members of the Swedish Bar Association – oval, negativ
SBA_oval_Members_black.png EPS PNG Members of the Swedish Bar Association – oval, svartvit

 

Bild för inlägg på Instagram

För advokater som vill visa upp märkningen och sprida information på sina yrkesrelaterade konton i sociala medier finns här färdiga bilder till inlägg för ledamot respektive ledamöter, vilka har optimerats för Instagram. För taggning, använd handtaget @sveriges_advokatsamfund.

Instagram m.m._ledamot_left.jpgInstagram m.m._ledamot_oval.jpgInstagram m.m._ledamoter_left.jpgInstagram m.m._ledamoter_oval.jpg

Förslag på bildtext för ledamot:

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad från exempelvis jurist). Att jag är ledamot av @sveriges_advokatsamfund innebär att jag är advokat.

Det finns krav att uppfylla för att bli advokat. Som advokat följer jag också etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar mitt oberoende, min lojalitet med klienten, min tystnadsplikt och min skyldighet att se till att mina uppdrag är fria från intressekonflikter.

Som advokat står jag under Advokatsamfundets tillsyn. Inför Advokatsamfundet ansvarar jag för att jag, mina biträdande jurister och annan personal på advokatbyrån följer det etiska regelverket.

Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat, hör av dig så berättar jag gärna mer.

Förslag på bildtext för ledamöter:

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad från exempelvis jurist). Att vi är ledamöter av @sveriges_advokatsamfund innebär att vi är advokater.

Det finns krav att uppfylla för att bli advokat. Som advokater följer vi också etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar vårt oberoende, vår lojalitet med klienten, vår tystnadsplikt och vår skyldighet att se till att våra uppdrag är fria från intressekonflikter.

Som advokater står vi under Advokatsamfundets tillsyn. Inför Advokatsamfundet ansvarar vi för att vi, våra biträdande jurister och annan personal på advokatbyrån följer det etiska regelverket.

Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat, hör av dig så berättar vi gärna mer.

Bild för händelser/stories på Instagram (och Facebook)

För att istället sprida budskapet i händelser/stories på Instagram och/eller Facebook finns även färdiga bilder för detta för ledamot respektive ledamöter, vilka inkluderar informationstexten ovan i bilden. För taggning, använd handtaget @sveriges_advokatsamfund.

Instagram m.m._stories_ledamot_info.jpgInstagram m.m._stories_ledamoter_info.jpg