Advokater registrerade i Sverige omfattas av samma yrkesmässiga och etiska regler som svenska advokater och står under tillsyn av Advokatsamfundet. En registrering kan upphävas under samma förutsättningar som en ledamot kan uteslutas.

En EU-advokat som har registrerats i Sverige kan efter tre års regelbunden advokatverksamhet i Sverige antas som ledamot av Sveriges advokatsamfund.