Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ansökan om registrering

En advokat från annat EU-land som utövar stadigvarande advokatverksamhet i Sverige ska ansöka om registrering hos Sveriges advokatsamfund.

Advokater registrerade i Sverige omfattas av samma yrkesmässiga och etiska regler som svenska advokater och står under tillsyn av Advokatsamfundet. En registrering kan upphävas under samma förutsättningar som en ledamot kan uteslutas.

En EU-advokat som har registrerats i Sverige kan efter tre års regelbunden advokatverksamhet i Sverige antas som ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Läs mer!

Information om registrering vid Sveriges advokatsamfund

Reglemente för EU-advokater

Blankett för ansökan om registrering hos Sveriges advokatsamfund