Alla som vill bli ledamöter i Advokatsamfundet måste klara Advokatexamen. Advokatexamen omfattar tre utbildningstillfällen om två och en halv dag vardera och avslutas med en muntlig tentamen. Advokatexamen infördes år 2004.

I Advokatexamen ingår även en skriftlig examination i konstitutionell rätt som en obligatorisk del.

Utbildningen, som genomförs i internatform, behandlar främst advokatetiken, förberedelser för och genomförande av förhandlingar i domstol, konstitutionell rätt och olika yrkesfrågor som advokater möter. Lärare vid utbildningen är bland andra erfarna advokater, domare och rättsvetenskapsmän. Även examinatorerna vid den avslutande tentamen är erfarna advokater.

Advokatexamenskurserna arrangeras av Advokatsamfundets utbildningsverksamhet Advokatakademien vid ett flertal tillfällen varje termin.
För mer information och uppgifter om kommande kurstillfällen, gå till Advokatakademien.