Här finns exempel på frågor från tidigare examinationer. Dokumenten är i pdf-format.

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8

Fråga 9

Fråga 10

Fråga 11

Fråga 12

Fråga 13

Fråga 14

Fråga 15

Fråga 16

Fråga 17

Fråga 18

Fråga 19

Fråga 20

Fråga 21

Fråga 22

Fråga 23

Fråga 24

Fråga 25

Fråga 26

Fråga 27

Fråga 28

Fråga 29

Fråga 30

Fråga 31

Fråga 32

Fråga 33

Fråga 34 Fråga 35 Fråga 36

Fråga 37

Fråga 38 Fråga 39 Fråga 40
Fråga 41 Fråga 42 Fråga 43 Fråga 44
Fråga 45  Fråga 46 Fråga 47  Fråga 48 
Fråga 49 Fråga 50 Fråga 51 Fråga 52
Fråga 53 Fråga 54 Fråga 55 Fråga 56
Fråga 57 Fråga 58 Fråga 59 Fråga 60
Fråga 61 Fråga 62 Fråga 63 Fråga 64
Fråga 65 Fråga 66 Fråga 67 Fråga 68
Fråga 69 Fråga 70