Advokatakademien är Advokatsamfundets utbildningsverksamhet för blivande advokater och verksamma advokater. Advokatakademien ansvarar för de obligatoriska examenskurserna för blivande advokater och håller även i det praktiska kring själva examinationerna.

Advokatakademien erbjuder också fortbildning för verksamma advokater och biträdande jurister och arrangerar konferenser. Störst av dem är de årliga Advokatdagarna, där advokater och biträdande jurister från hela landet samlas för fortbildning, diskussioner och möten.

Tre personer arbetar med Advokatakademiens verksamhet. De har sin arbetsplats på Advokatsamfundets kansli i Stockholm.

Mer information, kursutbud och kontaktinformation hittar du på Advokatakademiens webbplats.