Humanjuridik och affärsjuridik

Ofta delas advokaterna in efter vilka klienter de har. Humanjurister kallas de advokater som främst har enskilda människor som klienter. Affärsjuristernas klienter är främst företag.

Bland humanjuristerna märks ofta brottmålsadvokaterna särskilt, inte minst i mediernas rapportering. Brottmålsadvokater företräder klienter som misstänks för brott eller som utsatts för brott. Trots att brottmålsadvokaterna tar stor plats i medierna, utgör de en minoritet inom advokatkåren.

Indelningen mellan humanjurister och affärsjurister används ofta, men den ger förstås en delvis förenklad syn på yrket. Alla advokater möter enskilda människor – oavsett om de är oroliga föräldrar i vårdnadstvister, unga människor misstänkta för brott eller företagsledare som riskerar en stämning. Alla advokater har också ett gemensamt regelsystem att förhålla sig till, där klientens intressen står i centrum, och ett gemensamt ansvar för rättsstaten.

Specialister och generalister

För femtio år sedan arbetade de flesta av landets advokater med en bred palett av ärenden, allt ifrån brottmål till konkurser och rådgivning till företag. Och visst finns det fortfarande kvar generalistadvokater. Samtidigt har utvecklingen inom advokatkåren under de senaste decennierna gått mot allt mer juridisk specialisering. Specialiseringen märks på olika sätt.

De stora affärsjuridiska advokatbyråerna är verksamma inom en rad rättsområden, men advokaterna och juristerna arbetar som regel i grupper baserade på olika inriktningar, som tvistelösning, skatterätt, transaktioner eller fastighetsrätt. På vissa advokatbyråer slussas de nyblivna biträdande juristerna direkt in i en grupp, medan andra byråer låter sina jurister testa olika verksamheter.

Inom affärsjuridiken finns också andra, mindre byråer som istället har valt att nischa sig mot ett eller några få specifika juridiska områden. Det kan vara fastighetsrätt, tvister eller marknadsföring, för att ge några exempel.

Även advokatbyråer inom humanjuridik specialiserar sig i vissa fall. Det finns till exempel byråer med inriktning på ekonomisk familjerätt eller internationell familjerätt.

Som nyutexaminerad jurist vet du kanske redan vilket område du vill ägna dig åt. Du har då möjlighet att söka dig till en byrå och till advokater som arbetar med just detta. Om du är mer osäker kan arbetet på en advokatbyrå med många verksamhetsområden ge möjlighet att testa olika inriktningar och hitta den som passar just dig.

Samtidigt som specialiseringen tilltagit berättar ledande advokater också om att många klienter, inte minst inom affärsjuridiken, nu efterlyser bredd och förmåga att leda stora projekt och koordinera samarbetet med olika aktörer. Det visar att framtiden är ljus även för generalister.

När advokatbyråerna växer och samhället ställer allt högre krav på ledarskap, arbetsmiljö och hållbarhetsarbete har det också blivit allt vanligare att advokater satsar särskilt på sådana frågor. Kanske vill du bli chef eller internt hållbarhetsansvarig? Som advokat på en större byrå finns idag alla möjligheter att förena olika roller och utvecklas inom just det du brinner för.