År 1918 blev Eva Andén Sveriges första kvinnliga advokat. Sedan dess har andelen kvinnor i advokatyrket gradvis ökat.

Vid utgången av år 2020 var drygt 34 procent av advokaterna kvinnor. Motsvarande siffra 2019 var drygt 33 procent. År 2013 var andelen kvinnor knappt 28 procent och 2008 knappt 21 procent.

Andelen kvinnor kan förväntas öka. Sedan ungefär femton år är kvinnorna nämligen i majoritet bland biträdande jurister. I slutet av 2020 var 58 procent av de biträdande juristerna kvinnor.

Hilda samlar kvinnliga jurister

Nätverket Hilda grundades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari 2006 och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn. Nätverket, som består av ett femtiotal kvinnor från olika delar av rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren, har till syfte att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom dessa verksamhetsområden.

Målet med Hilda är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare. Som ett led i detta arrangerar Hilda varje år en konferens, Rakel, och ett antal möten på olika orter i landet, Hildarymöten.

Hilda står också bakom mentorsprogrammen Sofia och Ruben, som båda syftar till att stötta unga jurister som funderar på att gå in i en chefsroll.
Läs mer om Hilda.

#medvilkenrätt och arbetet framåt

Den 15 november 2017 publicerades ett upprop undertecknat av 4 445 kvinnliga jurister som gav sitt stöd till de kvinnor som vittnat om en tystnadskultur och sexuella trakasserier i branschen. I medierna kom uppgifter om att även advokatbyråer haft problem internt med sexuella trakasserier och ofredanden. Uppropet fick namnet #medvilkenrätt och utgjorde en del av det stora #metoo-uppropet.

Advokatsamfundet publicerade omgående på sin hemsida ett välkomnande och erkännande till de kvinnor som trätt fram och berättat om sina upplevelser.

Under november 2017 genomförde Advokatsamfundet en enkätundersökning, riktad till kvinnliga advokater och biträdande jurister, om deras utsatthet för sexuella trakasserier. Av de svarande uppgav 5 procent att de utsatts för sexuella trakasserier under året. Svarsfrekvensen var dock bara 37 procent.

Enkäten följdes upp med en ny undersökning, riktad till både kvinnor och män, under våren 2019.

I januari 2018 antog Advokatsamfundets styrelse ett vägledande uttalande om motverkande av olika former av diskriminering och trakasserier, där det också klargjordes att diskriminering och trakasserier kan leda till disciplinära åtgärder.

I april 2018 anordnade Advokatsamfundet ett seminarium i form av en ”öppen hearing” med workshops där frågor rörande #medvilkenrätt diskuterades.

Advokatsamfundet erbjöd under 2018 och 2019 kostnadsfria kurser i genus och jämställdhet på arbetsplatsen. Ytterligare kurser planeras.

Sedan 2019 erbjuds advokater och biträdande jurister som blivit utsatta för trakasserier, känner sig stressade över arbetet eller mår dåligt på annat sätt kostnadsfria stödsamtal per telefon via Länsförsäkringar.

Styrelsens arbetsgrupp i jämställdhetsfrågor

Redan i december 2017 tillsatte Advokatsamfundets styrelse inom sig en arbetsgrupp som ansvarar för det fortsatta arbetet med att motverka sexuella trakasserier, säkra att advokatyrket är attraktivt och att arbeta för att kvinnor i ökad utsträckning ska stanna i advokatyrket.

Referensgruppen

Referensgruppen skapades i samband med hearingen 2018, och ska stödja styrelsens arbetsgrupp. Referensgruppen har varit öppen för alla advokater och biträdande jurister som vill delta, och har tolv medlemmar från hela landet.

Vid sitt första möte antog referensgruppen namnet #wedo, en hashtag som skapades vid hearingen för att markera att man arbetar mot problemen med sexuella trakasserier. Liksom arbetsgruppen fokuserar referensgruppen också på frågan om varför kvinnor lämnar advokatyrket i större utsträckning än män.

Ledamöter som är intresserade av att engagera sig i referensgruppens arbete är välkomna att höra av sig till madeleine.varnas@a1advokater.se.