Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Att bli advokat

Det ställs höga krav på den som vill bli advokat – en lång utbildning, erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete och personlig lämplighet för yrket. Belöningen är ett spännande och omväxlande arbete, med stora möjligheter att själv välja inriktning.

Advokat är en titel skyddad i lag. Bara den som har antagits som ledamot av Advokatsamfundet får kalla sig advokat.

För att bli advokat ska du först genomgå cirka fem års juridisk utbildning och ta juristexamen vid universitet. Därefter krävs minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, antingen genom tjänstgöring som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller vid en egen juridisk byrå. Idag måste också alla som vill bli advokater genomgå advokatexamen, en utbildning som avslutas med muntlig examination.

När du uppfyller alla dessa krav kan du ansöka om inträde i Advokatsamfundet. Din ansökan prövas av Advokatsamfundets styrelse. Förutom de formella kraven måste du också ha ordnad ekonomi, vara redbar och i övrigt lämplig för advokatverksamhet. Listan över nya ledamöter publiceras efter varje styrelsemöte på hemsidan och i Tidskriften Advokaten.

Som advokat kan du arbeta inom en rad olika områden, till exempel brottmål, familjerätt, affärsjuridisk rådgivning, arbetsrätt, miljörätt, asylrätt eller försäkringsfrågor. I dagens advokatkår är affärsjuridik den vanligaste inriktningen. Affärsjuridiken har blivit allt mer specialiserad. Många affärsadvokater arbetar gentemot speciella branscher, och har stora kunskaper om förhållandena där. Andra advokater bedriver allmänpraktik och blandar olika verksamhetsområden, som brottmål, familjerätt och konkurser.

Arbetsmarknaden för advokater och biträdande jurister ser just nu ljus ut. Framför allt är det de affärsjuridiska byråerna som växer. Samtidigt kommer det på några års sikt att finnas ett stort behov av så kallade humanjurister, alltså advokater och jurister verksamma inom till exempel brottmål, asylrätt och familjerätt.

Länkar till mer information om hur man blir advokat hittar du i menyn till vänster.

Läs mer om Advokatsamfundet!  

Vill du veta mer om hur man blir advokat?

Kontakta Advokatsamfundet på info@advokatsamfundet.se eller ring handläggarna via växeln på tel. 08-459 03 00 under telefontid vardagar kl. 9–12.