Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Vägledande uttalande: Controlled auctions

Styrelsen har gjort ett vägledande uttalande om intressekonflikt vid controlled auctions.

Advokatsamfundets styrelse har avgivit ett vägledande uttalande om intressekonflikter vid biträde i samband med controlled auctions m.m.

Läs styrelsens vägledande uttalande här.