Cirkulär nr 16/2004 innehåller en förteckning över de nya ledamöterna av Sveriges advokatsamfund.