Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Åtta nya advokater

Advokatsamfundets styrelse antog åtta nya ledamöter vid sammanträdet den 19 augusti.

Cirkulär nr 16/2004 innehåller en förteckning över de nya ledamöterna av Sveriges advokatsamfund.