Ledarna för ett stort antal advokatorganisationer i världen undertecknade vid American Bar Associations årliga möte i Atlanta ett öppet brev om Guantánamofångarna. Undertecknarna är bekymrade över att de fortfarande hålls fångna, mer än en en månad efter USA:s Supreme Courts beslut att de ska tillåtas begära prövning. De vill att USA inte ska låta ärendena prövas av militärtribunal utan i allmän domstol.  

Läs det öppna brevet.