Pressens Opinionsnämnd har klandrat Aftonbladet för att tidningen har brutit mot god publicistisk sed. Tidningen överträdde de pressetiska reglerna när den publicerade artiklar om advokater och deras arvoden. I artiklarna påstod Aftonbladet att advokater fifflar och utnyttjar statens ersättningssystem.

 

Två advokater som pekades ut av Aftonbladet anmälde tidningen till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Enligt Pressens Opinionsnämnd har Aftonbladet vållat de två advokaterna publicitetsskada genom att felaktigt peka ut dem som advokater som har fifflat eller ”åkt dit”.

 

Den 9 maj 2003 hade Aftonbladets förstasida rubrikerna ”De begärde för mycket betalt – och åkte dit” och ”ADVOKATER FIFFLAR FÖR MILJONER – och det är du som betalar”. På förstasidan visades bilder på tio advokater med namn och med bildtexter. I bildtexterna stod angivet hur stort belopp var och en av advokaterna påstods ha krävt för mycket.

 

Inne i tidningen upprepades bilderna från förstasidan. Där fanns också bilder på ytterligare fem advokater och uppgifter om dessa advokater liknande dem på förstasidan. På samma uppslag som bilderna fanns en text där Aftonbladet förklarade att tidningen inledde en artikelserie om hur advokater fifflar eller utnyttjar det frikostiga statliga ersättningssystemet. Där fanns också rubriken ”Advokaterna som åkte dit” med underrubriken ”De begärde flera miljoner för mycket betalt”.

 

Den 10 maj publicerade Aftonbladet ett förtydligande, där tidningen bad om ursäkt för formuleringen på förstasidan den 9 maj och förklarade att advokaterna på förstasidan inte hade fifflat utan fått ersättningskrav underkända. Den 13 maj klargjorde Aftonbladets chefredaktör i en artikel att förstasidesrubriken om fiffel inte syftade på de advokater som hade avbildats på förstasidan, utan på andra delar av artikelserien. Tidningen bad de advokater som hade känt sig utpekade om ursäkt.

 

En av de advokater som fanns med på bild på Aftonbladets förstasida den 9 maj anmälde tidningen till PO. Det gjorde också en av de advokater som förekom på bild inne i tidningen.

 

Pressens Opinionsnämnd fann att Aftonbladet hade orsakat advokaterna publicitetsskada genom publiceringen och genom sin vägran att publicera ett genmäle från den advokat som hade begärt det. I fråga om den advokat som hade fått sin bild publicerad på förstasidan ansåg nämnden att skadan var betydande.

 

Läs Pressens Opinionsnämnds beslut: Beslut nr 1   Beslut nr 2

 

Webbplats för Allmänhetens Pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd