Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomstgränsen för rättshjälp skall utredas

Domstolsverket har fått i uppdrag att ta fram underlag.

Inkomstgränsen för rätt till rättshjälp har inte ändrats sedan den 1 april 1999. Då fastställdes gränsen till 260 000 kr, vilket innebar att mer än 90 procent av befolkningen kunde få rättshjälp enligt rättshjälpslagen.

Nu har regeringen gett Domstolsverket i uppdrag att ta fram underlag för justering av inkomstgränsen och att lämna förslag på ny inkomstgräns. Domstolsverket skall också utreda om rättshjälpsavgiften behöver höjas. Uppdraget skall vara slutfört senaste den 30 april 2004.

Läs regeringsbeslutet.