Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Färre advokater anmäldes under 2003

Antalet anmälningar mot advokater för brott mot god advokatsed minskade förra året.

Under året kom 540 anmälningar in till Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, mot 577 anmälningar under 2002. Utöver de 540 anmälningarna beslutade också Advokatsamfundets styrelse på eget initiativ att ta upp disciplinärenden mot advokater i 20 fall. Antalet advokatuppdrag under året kan beräknas ha varit över en halv miljon.

Sveriges advokatsamfunds disciplinorgan slutbehandlade 810 ärenden under 2003. Det är 31 procent fler än 2002, då 617 ärenden slutbehandlades. Antalet fällningar i nämnden är ungefär lika stort som föregående år.

Två advokater blev uteslutna ur samfundet, tre ärenden ledde till varning med straffavgift och i femton fall tilldelades en advokat varning.

Läs hela pressmeddelandet om disciplinverksamheten 2003.