Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya lagar den 1 juli

Sammanställning av viktigare lagändringar.

Den 1 juli trädde en mängd nya författningar i kraft.  

Regeringskansliet har gjort en sammanställning av viktigare nya lagar och förordningarvid halvårsskiftet.