Den 1 juli trädde en mängd nya författningar i kraft.  

Regeringskansliet har gjort en sammanställning av viktigare nya lagar och förordningarvid halvårsskiftet.