Vid sitt sammanträde den 17 juni antog Sveriges advokatsamfunds styrelse 14 nya ledamöter av samfundet.

Läs listan över nya ledamöter.