Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

”Advokater och etik”

En tidningsbilaga från Advokatsamfundet.

Advokater och etik är en tidning på 20 sidor, producerad på uppdrag av Sveriges advokatsamfund.

Den distribuerades som bilaga med Svenska Dagbladet den 2 juni 2004.

Nu finns tidningen tillgänglig i PDF-format via Advokatsamfundets webbplats.

Läs Advokater och etik (pdf 8,6 MB)