Annika Ström Melin, reporter på Sveriges Radio, får Sveriges advokatsamfunds journalistpris år 2004. Priset delades ut vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte i Stockholm den 4 juni.

 

 

Annika Ström Melin tar emot journalistpriset
vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte i Stockholm.

 

Annika Ström Melin belönas för sin bevakning av EU-frågor. Sedan 1995 bevakar hon utvecklingen inom Europeiska unionen. Under våren 2004 har hon ansvarat för Sveriges Radios bevakning av EU-utvidgningen, parlamentsvalet och arbetet med framtidsfrågor.

 

I en kommentar till utmärkelsen säger Annika Ström Melin:

– Jag vet att jag har en skara lyssnare som ibland skickar uppskattande e-post, men jag är ingen kändis. Jag tycker att det är fantastiskt roligt om det finns någon som lyssnar och förstår vad det är jag vill göra. Jag vill ta de här frågorna på allvar.

 

Annika Ström Melin tycker att EU-frågorna är spännande och angelägna. Hon beskriver EU som ett pågående bygge, som har sina fel och brister men som motsvarar ett behov av samarbete.

 

Hon beklagar att vi i Sverige tycks ha så svårt att lämna frågan om ett ja eller nej till EU-medlemskapet:

– Jag respekterar dem som tycker att vi inte ska vara med i unionen. Men så länge vi är med finns det många intressanta och viktiga frågor att diskutera och ta ställning till. Det handlar om både vardagsliv och storpolitik.

 

Annika Ström Melin var reporter på Sveriges Radio från 1984 till 1995. Då flyttade hon tillsammans med familjen till Luxemburg, eftersom hennes man, som är jurist, fått anställning på EG-domstolen. De följande fem åren rapporterade hon om EU på frilansbasis för olika svenska medier. Sedan några år arbetar hon åter på Sveriges Radio.

 

Advokatsamfundets journalistpris utdelas sedan 1987 då det instiftades i samband med att Advokatsamfundet 100-årsjubilerade. Priset utdelas till journalist som på ett sakligt, engagerande och skickligt sätt behandlat förhållanden inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område. Prissumman är 25 000 kronor. I prisnämnden för Sveriges advokatsamfunds journalistpris ingår Johan Hirschfeldt, president i Svea hovrätt, Henrik Berggren, journalist på Dagens Nyheter, och Sven Unger, advokat.

 

 

Följande har mottagit Sveriges advokatsamfunds journalistpris sedan det inrättades 1987.

 

1987 Claes von Hofsten, Svenska Dagbladet och Jan Mosander, Ekoredaktionen

1988 Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren

1989 Per Wendel, Expressen

1990 Eko-redaktionen, Sveriges Radio

1991 Jesús Alcalá, Sydsvenska Dagbladet

1992 —

1993 Gun Fälth, Dagens Nyheter

1994 Ingalill Löfgren, Göteborgsposten

1995 Rolf Gustavsson, Svenska Dagbladet

1996 Maciej Zaremba, Dagens Nyheter

1997 Ingemar Norgren, Norrköpings Tidningar

1998 Gunnar Lindstedt, frilans

1999 Anders Sundkvist, Aktuellt

2000 Anders R Olsson, frilans och författare

2001 Kaa Eneberg, för boken Tvingade till tystnad

2002 Mats Svegfors, Svenska Dagbladets före detta chefredaktör

2003 Katarina Wennstam, för boken ”Flickan och skulden”

2004 Annika Ström Melin, Sveriges Radio

 

Fotnot: 1992 delades det inte ut något pris. Enligt statuterna delas priset ut årligen om inte prisnämnden meddelar att den inte funnit någon lämplig pristagare.