Magnus Widebeck, lagman i Nyköpings tingsrätt, utnämndes till justitieråd den 10 juni 2004.

Magnus Widebeck har varit rättssakkunnig i Justitiedepartementet och rättschef i Utbildningsdepartementet. Han var chefsrådman i Stockholms tingsrätt från 1996 till 1998, då han utnämndes till lagman i Nyköping.

Han är en av författarna till de välkända processrättsböckerna Tvistemålsprocessen I–II.

Magnus Widebeck är ledamot av Sveriges advokatsamfunds utbildningsnämnd.