Vid Sveriges advokatsamfunds fullmäktigemöte i Stockholm den 4 juni valdes advokat Stefan Lindskog till ny ordförande i samfundet. Han efterträder advokat Axel Calissendorff.

 

Stefan Lindskog blev ledamot av Advokatsamfundet 1980 och är delägare i Wistrand Advokatbyrå i Stockholm. Han blev juris doktor 1985 med avhandlingen Kvittning – om avräkning mellan privaträttsliga fordringar och har därutöver publicerat ett antal böcker och artiklar i rättsvetenskapliga ämnen. Stefan Lindskog har ägnat sig åt akademisk undervisning och handledning som docent i civilrätt vid Stockholms universitet och som adjungerad professor vid Göteborgs universitet.

 

Advokatsamfundets nya styrelse har följande sammansättning.

 

Ordförande

Stefan Lindskog, Stockholm

Vice ordförande

Lena Frånstedt Lofalk, Stockholm

Ledamöter

Robert Arrelid, Trollhättan

 

Claes Broman, Stockholm

 

Mats Bäck, Östersund

 

Jesper Hansen, Falun

 

Claes G. Hansson, Jönköping

 

Jan Lindblad, Malmö

 

Bengt Sagnert, Malmö

 

Rickard Ström, Göteborg

 

Torgny Wetterberg, Stockholm

 

Suppleanter

Anders Ahlm, Göteborg

 

Lars Edlund, Stockholm

 

Anna Gustafsson, Malmö

 

Eva Kullman, Kalmar

 

Tomas Nilsson, Stockholm

 

Ulf Nordekvist, Luleå

 

Jan Save, Uddevalla

 

Magnus Wallander, Stockholm

 

Per Wigert, Enköping

 

Den nya styrelsen tillträder den 1 juli 2004.

 

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd har följande sammansättning från den 1 juli 2004.

 

Ordförande

Claes Peyron, Helsingborg

Vice ordförande

Bertil Södermark, Stockholm

Ledamöter valda av Sveriges advokatsamfunds fullmäktige

Bo Ahlenius, Lund

Anders Engdahl, Nyköping

Greger Lundmark, Skellefteå

Stefan Ruben, Göteborg

Birgitta Sabelström, Stockholm

Bengt Stridh, Örebro

Offentliga representanter utsedda av regeringen

Bo Hammar, Stockholm

Ove Lindh, Göteborg

Nils Ringstedt, Stockholm