Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

HD:s dom i ”Tumbamålet”

Kvinnan var inte hjälplös i brottsbalkens mening, enligt HD.

Den 4 maj meddelade Högsta domstolen dom i det uppmärksammade målet om påstådda sexuella övergrepp i Tumba.

 

Läs HD:s dom.