Enligt 5:5 1 st. skadeståndslagen kan ersättning för inkomstförlust i form av livränta omprövas, om förhållandena som låg till grund för ersättningens bestämmande har ändrats väsentligt.

HD finner i en dom att löneutvecklingen i en ersättningsberättigads yrke är en sådan omständighet som kan läggas till grund för en omprövning av ersättningen.  

Läs HD:s dom.