Advokatsamfunden i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har förenat sina krafter för att skapa ett nytt forum för kvalificerad utbildning av advokater. Genom samarbetet har organisationerna i de fem länderna skapat Nordic Lawyers Academy.

Syftet med det nya forumet är att tillhandahålla utbildningar till nordiska advokater för att möta marknadens växande krav på juridisk rådgivning på mycket hög nivå.

Nordic Lawyers Academys program riktar sig i första hand till högt specialiserade advokater inriktade på affärsjuridik, som inte kan täcka sina behov av relevant utbildning genom de nationella advokatsamfundens utbildningsprogram. Genom det nordiska samarbetet kan advokatorganisationerna nå tillräckligt många potentiella kursdeltagare för att kunna engagera kvalificerade internationella föreläsare och seminarieledare.

Nordic Lawyers Academy börjar med att erbjuda seminarier, konferenser och kurser på toppnivå två gånger per år i någon av de nordiska huvudstäderna. Om verksamheten slår väl ut, kan utbudet komma att utökas.

Den första aktiviteten inom ramen för Nordic Lawyers Academy blir tvådagarsseminariet Corporate governance—Status, perspectives and practical implications. Seminariet leds av toppföreläsare inom området från Europa och USA. Det äger rum i Köpenhamn den 12–13 november 2004.

Bland de medverkande vid seminariet finns professor Jan Schans Christensen, ledamot av Europeiska kommissionens högnivågrupp med bolagsrättsexperter; professor Ronald Gilson, Columbia University och Stanford University; professor Jaap Winter, ordförande i Europeiska kommissionens högnivågrupp med bolagsrättsexperter; professor Paul Davies, London School of Economics and Political Science; professor Theodor Baums, ordförande i den tyska regeringskommissionen om corporate governance; professor Rolf Skog, Handelshøjskolen i Århus.

Mer information om Nordic Law Academy och om seminariet om Corporate governance (med fullständigt program för seminariet) finns på Nordic Law Academys webbplats, www.nordiclawyersacademy.com.