Sveriges advokatsamfunds fullmäktige införde år 2003 ett krav på professionell vidareutbildning för advokater.

Advokatsamfundets styrelse fastställde riktlinjer för tillämpningen av kravet i november 2003.

Nu har styrelsen reviderat riktlinjerna. De nya riktlinjerna antogs vid styrelsens sammanträde den 11 mars 2004.

Läs de nya riktlinjerna.