Vid Sveriges advokatsamfunds sammanträde den 30 september 2004 beviljades 31 sökande inträde i samfundet.

Listan med de nya ledamöterna av samfundet