Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) har utarbetat en ny utlåtandeskala för redovisning av undersökningsresultat.

Från och med den 1 oktober 2004 kommer SKL:s alla operativa enheter att använda den nya skalmodellen, när de meddelar undersökningsresultat.

Den nya utlåtandeskalan med förklaringar