Rättsintygen har tidigare kritiserats för att vara av bristande kvalitet. Rättsmedicinalverket får nu ansvaret och ska utse särskilda läkare till uppgiften. På Rättsmedicinalverket förbereder man sig för den nya ordningen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

Läs mer på www.rmv.se.