Ett sätt att få tillgång till aktuell praxis inom området mänskliga rättigheter kan vara att abonnera på European Court of Human Rights cd-romtjänst, som kallas Hudoc cd-rom.

Läs mer på www.echr.coe.int/hudoccd.