Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Förslag till lagrådsremiss om dödförklaring

Advokatsamfundet tillstyrker förslaget.

Justitiedepartementet har på kort tid presenterat ett förslag till lagrådsremiss om nya regler om dödförklaring.

Advokatsamfundet har yttrat sig över förslaget och i huvudsak tillstyrkt förslaget om ny reglering för dödförklaring.

Advokatsamfundets remissyttrande