Justitiedepartementet har på kort tid presenterat ett förslag till lagrådsremiss om nya regler om dödförklaring.

Advokatsamfundet har yttrat sig över förslaget och i huvudsak tillstyrkt förslaget om ny reglering för dödförklaring.

Advokatsamfundets remissyttrande