Riksåklagarens påpekanden sker mot bakgrund av att frågan om målsägandebiträde inte aktualiserats under förundersökningen i två ärenden om sexualbrott.

 

Riksåklagaren påminner om att målsägandebiträde i sexualbrottmål alltid ska förordnas, om det inte finns särskilda omständighter i ärendet eller om det är emot målsägandens vilja. Förordnandet ska ske efter att en förundersökning har inletts i ett brottmål, och biträdet ska ge målsäganden hjälp och stöd.