Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Riksåklagaren påminner om målsägandebiträde

Tveksam hantering av två sexualbrottmål föranleder Riksåklagarens påpekanden.

Riksåklagarens påpekanden sker mot bakgrund av att frågan om målsägandebiträde inte aktualiserats under förundersökningen i två ärenden om sexualbrott.

 

Riksåklagaren påminner om att målsägandebiträde i sexualbrottmål alltid ska förordnas, om det inte finns särskilda omständighter i ärendet eller om det är emot målsägandens vilja. Förordnandet ska ske efter att en förundersökning har inletts i ett brottmål, och biträdet ska ge målsäganden hjälp och stöd.