Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Grundlagsutredningen startar ny webbsida

På www.grundlagsutredningen.se vill man skapa debatt och främja det offentliga samtalet.

Den parlamentariskt sammansatta grundlagsutredningen ska se över regeringsformen. Den nya webbsidan ska vara en länk mellan utredningen och omvärlden, uppger regeringen. Institutioner och enskilda har möjlighet att få information och att lämna synpunkter på utredningens arbete och författningspolitiska frågor.

www.grundlagsutredningen.se