Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lyckade dagar i Göteborg

Advokatfullmäktige och allmänna advokatmötet den 3–4 juni i Göteborg blev lyckade och uppskattades stort av deltagarna.
Såväl fullmäktigemötet på fredagen som det allmänna mötet på lördagen hade mer än etthundra deltagare. Och till den avslutande banketten kom cirka tvåhundra gäster.
Stämningen bland deltagarna de båda dagarna var mycket god. Flera av mötesdeltagarna uttryckte tydligt sin uppskattning över att allt var väl arrangerat och att programmet på det allmänna mötet var både varierat och innehållsrikt.

På fredagen höll Elisabet Fura-Sandström, domare i Europadomstolen, ett intressant anförande om domstolens arbete.

På lördag förmiddag informerade hovrättsassessor Amina Lundström från Justitiedepartementet om pågående lagstiftningsarbete. Leif G W Persson höll sedan ett uppskattat föredrag om försvararrollen. Skådespelerskan Elin Klinga från Dramaten föreläste om presentationsteknik och hur advokaten ska uppträda. Publikens entusiasm och engagemang gick inte att ta miste på.

På eftermiddagen hölls flera seminarier: ”Nyheter inom försäkrings- och skadeståndsrätten” med föredragshållaren professor Bertil Bengtsson, ”Europeiseringen av svensk civilrätt” med professor Christina Ramberg, ”Orättvisor inom giftorättssystemet” med advokat Örjan Teleman samt ”Europeiseringen av svensk skatterätt” med professor Robert Påhlsson.
Eftermiddagen avslutades med att Göteborgs-Postens journalist Britt-Marie Mattsson diskuterade etiska frågor med professor Rolf Skoog och advokat Claes Beyer och rektorn för Handelshögskolan i Göteborg Rolf Wolff.
Lördagen avrundades med en bankett på Restaurang Trädgår’n för mötesdeltagarna och inbjudna gäster, bland andra justitieminister Thomas Bodström och journalistpristagaren Maria Abrahamsson.