Maria Abrahamsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, belönas med Sveriges advokatsamfunds journalistpris 2005. Priset delades ut i samband med Advokatsamfundets allmänna advokatmöte i Göteborg lördagen den 4 juni.

Journalistpriskommitténs motivering lyder: ”Maria Abrahamsson får priset för att hon som ledarskribent i Svenska Dagbladet insiktsfullt och sakkunnigt belyst problem och händelser med anknytning till rättsväsendet. Hon har visat stark känsla för rättssäkerhetens krav och stor förståelse för rättsväsendets villkor. Genom sina egna kommentarer har hon uppmanat till debatt i ämnen som öppenhet och sekretess i rättsstaten, konsekvenserna av besparingarna inom domstolsväsendet, våldet i samhället och bättre förutsättningar för trygghet för medborgarna. I sin diskussion av viktiga aktuella samhällsproblem har hon gett prov på både rättspatos och förmåga att tydliggöra svårfångade samband.”

I en kommentar till priset säger Maria Abrahamsson:
– Det är otroligt kul på alla vis och ett mycket hedrande pris, inte minst med tanke på vilka berömdheter som har fått det före mig.

Att följa samhällsdebatten är både hennes arbete och intresse, och hon anser att rättsfrågorna ofta är centrala i den debatten. Maria Abrahamsson tycker att det finns många viktiga aktuella rättspolitiska frågor, bland annat hur förtroendet för rättsväsendet ska återupprättas och hur länge regering och riksdag ska fortsätta att uppfatta rättsväsendet som ett besparingsobjekt, snarare än som en garant för rättssäkerhet och rättstrygghet.
– Det enda som jag kan komma på i rättsväsendet som fungerar effektivt är övervakningen av felparkerare, och det säger väl det mesta om hur jag upplever Rättssverige i dag, säger Maria Abrahamsson.

Maria Abrahamsson, journalist som har en jur kand, arbetade åt justitieminister Gun Hellsvik i regeringen Bildt. Åren 1994-1999 var hon anställd som jurist på moderaternas riksdagskansli. På Svenska Dagbladet började hon 1999.

Advokatsamfundets journalistpris delas ut sedan 1987. Det instiftades i samband med att Advokatsamfundet 100-årsjubilerade. Priset ges till journalist som på ett sakligt, engagerande och skickligt sätt behandlat förhållanden inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område. Prissumman är 25 000 kronor.

I Advokatsamfundets journalistpriskommitté ingår Lena Frånstedt Lofalk, advokat, Stig Fredrikson, Sveriges Television och Staffan Levén, Hovrätten för Västra Sverige.

För mer information, vänligen kontakta Advokatsamfundets journalistpriskommittés ledamot Lena Frånstedt Lofalk, tel. 08-463 65 00.
---

Följande personer har mottagit Sveriges advokatsamfunds journalistpris sedan det inrättades 1987.
1987 Claes von Hofsten, Svenska Dagbladet och Jan Mosander, Ekoredaktionen
1988 Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren
1989 Per Wendel, Expressen
1990 Eko-redaktionen, Sveriges Radio
1991 Jesús Alcalá, Sydsvenska Dagbladet
1992 –
1993 Gun Fälth, Dagens Nyheter
1994 Ingalill Löfgren, Göteborgsposten
1995 Rolf Gustavsson, Svenska Dagbladet
1996 Maciej Zaremba, Dagens Nyheter
1997 Ingemar Norgren, Norrköpings Tidningar
1998 Gunnar Lindstedt, frilans
1999 Anders Sundkvist, Aktuellt
2000 Anders R Olsson, frilans och författare
2001 Kaa Eneberg, för boken ”Tvingade till tystnad”
2002 Mats Svegfors, Svenska Dagbladets före detta chefredaktör
2003 Katarina Wennstam, för boken ”Flickan och skulden”
2004 Annika Ström Melin, Sveriges Radio
2005 Maria Abrahamsson, Svenska Dagbladet

Fotnot: 1992 delades det inte ut något pris. Enligt statuterna delas priset ut årligen om inte prisnämnden meddelar att den inte funnit någon lämplig pristagare.