Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse

Läs verksamhetsberättelsen för 2004.

Nu finns Sveriges advokatsamfunds verksamhetsberättelse för 2004 tillgänglig i PDF-format. Här finns uppgifter om Advokatsamfundets verksamhet under året med statistik över antalet advokater och över disciplinärenden. I berättelsen finns information om lokalavdelningars och kollegiers verksamhet och om stiftelser och fonder med anknytning till samfundet.

Här finns också årsredovisningar för samfundet, för Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag och för stiftelserna.

Sveriges advokatsamfunds verksamhetsberättelse 2004