Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Apotekets monopol strider mot EG-rätten

EG-domstolen sade nej till Sveriges läkemedelsmonopol.

Det svenska monopolet för detaljhandel med läkemedel står i strid med EG-rätten. Det fastslog EG-domstolen i en dom den 31 maj.
Domstolen finner att Apotekets system för urval av läkemedel kan missgynna läkemedel från andra medlemsstater. Försäljningsmonopolet är inte utformat på ett sådant sätt att all diskriminering av läkemedel från andra medlemsstater är utesluten och strider därmed mot gemenskapsrätten.
Det svenska monopolet kan inte heller anses vara berättigat av andra skäl, när det saknas ett urvalssystem som utesluter all diskriminering av läkemedel från andra EU-länder, skriver domstolen.

Statliga handelsmonopol är inte förbjudna enligt EG-rätten, men de måste utformas på ett sådant sätt att ingen diskriminering mellan EU-ländernas medborgare förekommer. Monopol är förbjudna, om de missgynnar handel med varor från andra EU-länder jämfört med varor från det egna landet.
Domstolen slår fast att tillverkare, vars produkter inte finns i Apotekets sortiment, inte har möjlighet att få veta skälen till Apotekets beslut om urval av läkemedel eller möjlighet att överklaga besluten till en oberoende kontrollinstans.
Inga sådana bestämmelser finns i avtalet mellan svenska staten och Apoteket. Tvärt om tycks Apoteket i princip ha fria händer när det väljer ut sitt sortiment.
Avtalet innebär alltså inte att all diskriminering är utesluten. Domstolen konstaterar att den svenska regeringen inte har hänvisat till någon annan åtgärd som skulle kunna kompensera bristen på garantier mot diskriminering av varor från andra EU-länder.