Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kostnadsräkningar i högre instans

Nya omständigheter får inte åberopas när offentliga biträden överklagar beslut om ersättning.

Ett offentligt biträde som överklagar ett beslut om ersättning får bara åberopa nya omständigheter till stöd för sitt anspråk om det finns särskilda omständigheter för det. Detta enligt en ny bestämmelse i lagen (1996:1620) om offentligt biträde (9 §).