Onsdagen den 16 mars besöktes Sveriges advokatsamfund av presidenten för Europadomstolen Luzius Wildhaber och hans domarkollega från samma domstol Elisabet Fura-Sandström, som tidigare varit Advokatsamfundets ordförande. I samband med besöket hölls ett seminarium med särskilt inbjudna representanter från olika delar av rättsväsendet.