Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) har utarbetat en ny vägledning vid upphandling av lagstadgad revision.

Syftet med FAR:s vägledning är att den skall bidra till förbättrad kvalitet och effektivitet när upphandling av lagstadgad revision övervägs. Vägledningen är i tillämpliga delar anpassad till den svenska koden för bolagsstyrning.

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision