Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Bodelningsförrättare kan begära förskott

Vägledande uttalande från Advokatsamfundets styrelse.

Advokatsamfundets styrelse har antagit ett vägledande uttalande om bodelningsförrättare

Styrelsen konstaterar i sitt uttalande att samma regler som gäller för advokater i allmänhet också gäller för advokater som är bodelningsförrättare.

En advokat får begära skäligt förskott för sitt arvode, om advokaten gör förbehåll om detta innan uppdraget tas emot eller i varje fall innan handläggningen av ärendet påbörjas. En advokat får avsluta sitt uppdrag mot klientens vilja, om klienten inte betalar förskott som advokaten har rätt att fordra, trots påminnelse. Samma sak gäller om klienten inte betalar en delfaktura på betalning för arbete som advokaten redan har utfört.

Om den ena parten i ett bodelningärende inte betalar förskottet eller delfakturan, skall advokaten erbjuda den andra parten att betala i stället. Om advokaten ändå inte får betalt, har advokaten rätt att begära att bli befriad från uppdraget som bodelningsförrättare.

Om advokaten har skrivit en bodelningshandling, har advokaten inte rätt att behålla och vägra lämna ut den på grund av att advokaten inte får betalt.

Styrelsens vägledande uttalande i dess helhet