Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Oacceptabla riktlinjer för biträdesförordnanden

Advokatsamfundet skriver till Migrationsverket om asylprocessen.

Med anledning av de generella riktlinjer för biträdesförordnanden som tillämpas av Migrationsverkets asylenheter i Malmö har Advokatsamfundet sänt ett brev till Migrationsverkets generaldirektör. Samfundet anser att riktlinjerna är oacceptabla och kräver i skrivelsen att de omedelbart måste upphävas.

Samfundet framför också synpunkter på andra problem i asylprocessen.

Advokatsamfundet konstaterar att allt sammantaget pekar på en bristande förståelse för och kunskap om advokatrollen och framhåller att detta riskerar att äventyra hela reformen med en ny instans- och processordning i asylärendena.

Advokatsamfundets brev till Migrationsverket