Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Timkostnadsnorm för 2006

Fastställd till 1 029 kr.
Regeringen har fastställt timkostnadsnormen för ersättning till rättsliga biträden för 2006 till 1 029 kronor exklusive mervärdesskatt.