Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet har idag lämnat förslag till domarutnämningar med anledning av migrationsdomstolsreformen.

Knappt 1 300 ansökningar från cirka 450 personer har behandlats för att tillsätta cirka 100 domartjänster.

I november väntas regeringen fatta beslut om utnämningarna.