Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 34 nya ledamöter vid sammanträdet den 6 oktober.

Listan med de 34 nya advokaterna