Vid sitt sammanträde den 1 september antog Advokatsamfundets styrelse 17 nya ledamöter av samfundet.

Cirkulär med de nya advokaterna