Vid sitt sammanträde den 20 april beslöt styrelsen för Sveriges advokatsamfund att bevilja 36 sökande inträde i samfundet.

Läs listan med namnen.