Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

36 nya advokater

Beviljade inträde vid styrelsemötet den 20 april

Vid sitt sammanträde den 20 april beslöt styrelsen för Sveriges advokatsamfund att bevilja 36 sökande inträde i samfundet.

Läs listan med namnen.