Under oroligheterna i Nepal den senaste tiden har 89 advokater arresterats, fängslats och skadats. Bland dem finns ordföranden i det nepalesiska advokatsamfundet, Shambhu Thapa.

De båda ordförandena i Internation Bar Association:s (IBA) Human Rights Institute domare Richard Goldstone och ambassadör Emilio Cárdenas har i ett formellt brev till kung Gyanendra uttryckt sin oro över situationen.

Redan 2002 beskrev IBA i en rapport hur advokater och andra jurister trakasserades av båda sidorna i striderna mellan armén och den maoistiska gerillan.

Rapporten finns att läsa på IBA:s hemsida