Svenska advokater trivs på jobbet, och beskriver sig själva som effektiva. Men många är för engagerade av sitt arbete, och har svårt att koppla bort det på fritiden. Sömnproblem är också vanliga. Mest stressade är humanjuristerna, d.v.s. brottmåls- och familjerättsadvokater.

 

Detta visar en undersökning av psykologerna Tasha Mesick och Jens Näsström. De kommer i studien fram till att stressnivån är hög i advokatkåren, och att många advokater löper risk att få fysiska eller psykiska besvär som följd av stressen.

 

Undersökningen finns att läsa i sin helhet här på hemsidan.

 

Hela undersökningen (pdf, 1 MB)

Sammanfattning

Läs mer om undersökningen i tidskriften Advokatens artiklar på temat ”Hur mår advokaterna?”

Tidskriften Advokaten